Welcome to HelloTrade!
I Want to Buy
Request for Quote
Member
Since
6 Yrs
1 Tennoh, Takaokashin-Machi
Toyota, Aichi-4738501, Japan+(81)-565-541123
Contact Supplier
Aisin Seiki - Team / Manpower

Board of Directors

Chairman Kanshiro Toyoda
President Fumio Fujimori
Executive Vice Presidents Shunichi Nakamura
Masuji Arai
Shinzo Kobuki
Toshikazu Nagura
Senior Managing Directors Naofumi Fujie
Takashi Morita
Shizuo Shimanuki
Makoto Mitsuya
Toshiyuki Mizushima
Takashi Enomoto
Kazumi Usami
Directors Yutaka Miyamoto
Shinsuke Yagi
Toshiyuki Ishikawa
Takeshi Kawata
Tsutomu Ishikawa

Managing Officers

Masayasu Saito
Yoshiaki Kato
Hitoshi Okabe
Tsuyoshi Yoshida
Yoshihiko Kanada
Seiichi Takahashi
Masayasu Sugiura
Takashi Omitsu
Susumu Takase
Ryuji Nakamura
Naoki Katsurayama
Masanobu Ishikawa
Naoshi Ichino
Takahisa Hirose
Takafumi Nakano
Motohiro Takemura
Hitoshi Tauchi
Hiroaki Tatematsu
Shintaro Ito
Shigeki Fuji
Hirotoshi Ito
Masahiro Nishikawa

Corporate Auditors

Standing Corporate Auditors Norio Oku
Toshihiro Gonda
Corporate
Auditors Shoichiro Toyoda
Ryo Kobayashi
Hikaru Takasu

FEATURED PRODUCTS
RELATED PRODUCTS
 
X

Invalid Input
Please enter Mobile Number
Invalid Email ID
Invalid Email ID
Your Contact Information
Convenient
Competitive Quotes
Choice of Suppliers
Payment Protection
 
sending enquiry ....

unable to instantiate your call right now. please try after some time.

close

©Copyright HelloTrade.com